Puukatel Stirling-mootorigaalt

Stirling-mootor on suletud tööainega soojusmasin, milles soojusenergia muundub mehaaniliseks energiaks. Stirling-mootor on lähedane aurumasinale, kuid tööaineks ei ole mitte veeaur, vaid inertne gaas.

Võrreldes sisepõlemismootoritega töötavad Stirling-mootorid vaikselt, on ehituselt lihtsamad, ei vaja intensiivset õlitust ja kütteks võib kasutada mistahes kütteainet või soojusallikat – puitu, muid tahkeid kütuseid, õli, gaasi jne. Puudusteks on aeglane käivitumine, tülikas võimsuse reguleerimine ja kõrged nõuded kolbide tihedusele.

Maga-katlakomplektis kasutatud Microgen-generaatoris paneb töögaasi – heeliumi soojendamine kolvi vahendusel liikuma püsimagnetid, mis indutseerivad statsionaarses mähises elektromotoorjõu. Kui töögaas jahtub (antud masinas on vesijahtus), liigub kolb tagasi. See tsükkel toimub 50 korda sekundis, nii et tekib normaalsagedusega vahelduvvool.

Lisainfot leiad: http://www.microgen-engine.com

alt

alt

 Maga MA Pyro-Electro puugaasikatel Stirling-mootoriga 20/1 kW, hind 20 000 eur + km

soojusenergia 20 kW, elektrienergia 1 kW

Tahkeküttekatlad Stirling-mootoriga